Livet bli'r let,
når du kender din sjæl

SHINE

Intuitive Soul Alignment Navigator

Clairvoyance-uddannelsen har fået et kæmpe løft, så den passer til de behov og muligheder, vi energimæssigt har i 2022 og fremadrettet.

Du lærer fortsat alle de basale clairvoyante teknikker

Jeg har derudover sat ekstra fokus på at øge dine evner til at hente beskeder til dig selv

Jeg har også sat ekstra fokus på, at du lærer din sjæl rigtig godt at kende.
At du får etableret et rigtig godt samspil mellem dig, din sjæl og dit ego.

Der er også ekstra fokus på at hjælpe dig til at folde dit helt særlige talent ud og træde ind i dit lys.

Ja – og så har uddannelsen fået navnet SHINE – for det er det, du kommer til.
Intuitive Soul Alignment Navigator navnet skyldes nok mest, at jeg også er numerolog, og det er de helt perfekte energier til at understøtte det, vi arbejder med (smiler).

Læs mere nedenfor…

Fold dine clairvoyante evner ud

Du lærer at tilgå din guidning direkte, når du ønsker det – og at beskytte dig mod forstyrrelser, så du i princippet kan arbejde med dine evner hvor som helst.

Vi træner alle niveauer – fra de store komplekse/abstrakte spørgsmål til de helt dagligdags og lavpraktiske.

Vi tager afsæt i de sanser, der fra starten er nemmest tilgængelige for dig – og så udvider vi din pallette.

Du træner på andre fra 1. modul – og fra omkring 6. modul er du klar til at tage betaling for dine læsninger. Så får du nemlig styr på eventuel præstationsangst – og lærer at mærke den værdi, du har – når du prissætter dine ydelser.

Jeg tilstræber, at de mure, du måtte kunne rende i – dem møder du, mens du går hos mig.

Jeg går op i at lære dig, hvordan du sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for dig selv spirituelt – både i forhold til fysiske omgivelser, tiltrække de rigtige klienter og i form af krav til den åndelige verden i forhold til det, de leverer.

Du lærer også, hvordan du lukker ned, så du kan holde ”fri”.

Styrk din intuition og mavefornemmelse

Det er utrolig vigtigt at være god til også at hente svar til sig selv. Både i stort og småt.
Det giver en sikkerhed hos dig, som din klient kan mærke. Det hjælper dig til at træde ind i dit lys. Træffe de rigtige valg for dig.

Vi arbejder derfor bevidst med at opgradere din mavefornemmelse, så den bliver et pålideligt værktøj i dit daglige liv.

Du lærer en vifte af værktøjer, der understøtter det at hente svar til dig selv – uden hjælp fra andre.

På den måde har du rig mulighed for at finde den form, der virker allerbedst for dig.

Jeg lærer dig, hvordan du allerbedst stiller spørgsmål til din egen sjæl og guidning.

Du lærer at undersøge, om noget er en fiks ide, om det vil give noget nyt af det samme eller om det vil bringe dig videre.
Hvordan du bedst og nemmest indfrier dine ønsker og drømme.

Hvis du er ”ude af kurs” opdager du det, inden det når at manifestere sig som egentlig modgang eller dårlige oplevelser.

Du opdager, om du har taget beslutninger eller tillært dig vaner, som ligger i vejen for dig.

På den måde opnår du et varigt samarbejde mellem dit højere selv, dit bevidste sind og din underbevidsthed.

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Bliv den bedste guide

Tag lederskab over dit ego

Du lærer dit ego at kende, så du kan spotte, når (og hvordan) det arbejder.
Du møder forskellige værktøjer, så du kan opdage dit egos mønstre og virkemidler (bl.a. Enneagrammet).

Du lærer teknikker, der hjælper dig til at være leder for dit ego (The Stairs, Voice Dialogue, The missing link etc.)

Det betyder både, at du skaber mulighed for uforstyrret at bruge dine evner – og at du også har mulighed for at lede/fravælge saboterende adfærd fra dit ego.

Lær din sjæl at kende

Din sjæl er din inderste kerne.

Den bærer dit formål med dette liv:
Både den forskel, du er kommet for at gøre (som vil give dig en dyb følelse af mening – og passion)
Og den læring, du er kommet for at få på plads (som vil dukke op igen og igen i forskellige afskygninger)
Måske endda en karma, du er kommet for at bære – eller en karmisk regning, der skal betales af på?
Den bærer også på din viden og dine erfaringer fra andre liv (som både kan styrke og svække dig)

Samtidig ved din sjæl også, hvilke talenter og gaver du har med dig til dette liv.

Du lærer forskellige teknikker, der hjælper dig til et rigtig godt kendskab til din sjæl (bl.a. sjælsenergier, clairvoyant regression, numerologi (let overbliks-version) mm)
De kan selvfølgelig også anvendes til andre mennesker.

Optimér samarbejdet med din sjæl

Du lærer, hvordan du åbner dit hjerte og fremmer din kontakt til din sjæl. Hvordan din sjæl kommunikerer til og med dig.

Hvornår dine betingelser for samarbejde er optimale – og hvornår det vil være unødigt vanskeligt at søge kontakt. Og hvordan du optimerer betingelserne og letter samarbejdet.

Du lærer veje til at få de forskellige ressourcer fremelsket.
Du lærer virkemidler til at skabe balance.

Lær dit sind at kende

Din sjæl ønsker ikke at bestemme, hvordan du konkret skal ”gøre din forskel” – det er ofte mere en retning og måske en målgruppe.

Det er op til dig at vælge de omstændigheder, der er mest givende for dig.

Jeg inspirerer dig via forskellige værktøjer til at finde ud af, hvad der giver dig; Næring. Glæde. Lykke, Overskud m.m. Hvilke omstændigheder, du skal undgå – som den du nu er. Og til en prioritering, så du ved, hvor du kan gå på kompromis – og ikke. (Vi arbejder bl.a. med chakrasystemet og indre-barn værktøjer)
De kan selvfølgelig også anvendes til andre mennesker.

Jeg bruger også mine numerologiske færdigheder til at hjælpe dig til en viden om, hvordan det navn, du har fået/valgt påvirker dine valg, så du kan træffe bevidste valg.

Lær at håndtere fremtid

Vi arbejder med en kæmpe respekt for, at vi som mennesker har fri vilje.

Derfor kan vi ikke med sikkerhed forudsige fremtiden.
Endnu mere, hvis et ønsket udfald er afhængig af andres frie valg også.
Vi kan forudsige, hvad fremtiden vil byde på, hvis personen ikke ændrer sine vante mønstre, tankemåder etc.

Vi har stort fokus på det sproglige, så vi ikke uforvarende kommer til at programmere en negativ forventning ind i et andet menneske.

Du har mulighed for at lære, hvordan du ret enkelt får et overblik over, hvad der ligger af muligheder i fremtiden (via numerologi). Det anvendes som afsæt for intuitiv læsning ift hvad der skal til/ændres for at opnå den mulighed. (Det er frivilligt – og foregår online).

Jeg lærer dig, hvordan du er den bedste ”hjælp til selvhjælp” i valgsituationer, så personen selv træffer selve valget – men på et mere oplyst grundlag.

Lær at håndtere energi

Du er skabt til at leve med lethed – og i tillid. Legende. Afprøvende.
Derfor er det ekstra vigtigt, at du også mestrer at sanse og arbejde med energi.

Du lærer at sætte helt optimale energier for dig selv og dit formål.
At støtte og højne din krops energi. At anvende den/lade op på den optimale måde for dig.
Du lærer at støtte dit sinds energi (tanker og følelser).
Du lærer at opdage/ændre ikke-støttende energi.

Du lærer om manifestation.
Og du finder ud af, hvordan du tiltrækker/manifesterer dine ønsker på den mest optimale måde for dig.

Sæt dig selv fri

Vi kan ikke løfte andre højere, end vi selv når.

Så vil du tiltrække andre, skal du arbejde i praksis med selv at leve ”højtvibrerende”. Du lærer hvordan.

Du lærer også at håndtere ”skader” eller ”påvirkninger” der påvirker samarbejdet med sjælen og dermed adgangen til intuition og det fulde potentiale. Nemt, magisk og effektivt.

Du får klarhed over hvem du er, og hvor langt du er.
Du opnår forståelse for dig selv og retter misforståelser.

Du frisætter dine potentialer. Fjerner det, der forhindrer dig i at stå i dit lys.
Laver ”selv”-udvikling og ”selv-afvikling” (hvor du har lært/tilstræbt noget, der slet ikke var dig)

Træder ind i dit helt særlige lys.

Jeg elsker det.

KH Maricha

Gratis info-/prøveaften

Det foregår i Hammel.
Kom bare – det er helt gratis og uforpligtende.

Onsdag den 2. november 2022 kl. 18:30-21:30

Læs mere/tilmeld dig her: https://www.facebook.com/events/1729270144111114

 

Har du lyst til at tale med en tidligere kursist?

Så kontakt mig, jeg har adskillige tidligere deltagere, der har stillet sig til rådighed for opringninger fra interesserede.

Lev som den, du er.
En fantastisk rejse.

Det helt unikke ved uddannelsen

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Hvem er du så?

Mine forventninger til dig:

Forløbet

Uddannelsen består af 12 weekendmoduler fordelt på 13 måneder.
Det giver dig tid til at få trænet mellem modulerne, så du får fuldt udbytte af metoderne og finder dit særlige talent.

Jeg er opmærksom på, at mange er lidt usikre i forhold til deres privatøkonomi og derfor har brug for lidt længere tids overvejelse.

Så næste hold starter, når der er 12 tilmeldte.
Det er tidligst med første fremmøde-modul 12. november 2022.
I perioden op til første mødegang fremsender jeg videoer med velkomst og første del af  “beskeder-til-dig” træningen.
Der ligger derfor mere end 12 moduldatoer under praktiske oplysninger, da jeg så om nødvendigt rykker første modul (til næstfølgende weekend på listen). 

Ud over modulerne, hvor vi mødes til live-undervisning/træning vil der også være selvstudie via lydfiler, videoer og tekstfiler.

Det videnstunge serverer jeg så vidt muligt online, så du kan se det på replay i dit eget tempo/når det passer dig.

Jeg er yderst opmærksom på, at gøre onlinedelen kort og præcis.

Mine superpowers som mentor

Jeg har siden 2015 uddannet mere end 280 clairvoyante og selv udført mere end 2700 clairvoyancer.
Jeg er både uddannet clairvoyant, coach, psykolog, numerolog og har speciale i voksenundervisning.

Det er vigtigt, at vi to har ”kemi”.

Derfor har jeg lavet en lille hurtigtest baseret på mine typiske studerende.
Du får både plus og minus her (så er du advaret).

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Fold dit unikke talent ud

Det praktiske

Du får 12 moduler fordelt over 13 måneder – 1 modul pr. måned (i ulige uger).
På den måde når du at få integreret både viden og metoder, og du når at træne mellem modulerne.
Vi mødes een gang hver måned.
Typisk lørdag + søndag kl. 10-17
Når der er en del online-læring, mødes vi kun lørdag kl. 10-17 (hvis det er tilfældet, så aftaler vi det gangen før)

Næste hold starter, når der er 12 tilmeldte.

Derfor ligger her mere end 12 datosæt, så om nødvendigt sletter jeg løbende den første dato og starten rykker til den næstfølgende.

Forud for opstart udsender jeg videoer med velkomst og første øvelse.

Alle moduler ligger i ulige uger

Hvis der i en periode ligger meget selvstudie eller træning, kan vi finde på kun at mødes om lørdagen (vi aftaler det i givet fald gangen før).

12.-13. november 2022 

10.-11. december 2022

21.-22. januar 2023

4.-5. februar 2023

18.-19. marts 2023

15.-16. april 2023

13.-14. maj 2023

10.-11. juni 2023

19.-20. august 2023

30. sept.-1. oktober 2023

28.-29. oktober 2023

25.-26. november 2023

9.-10. december 2023 

20.-21. januar 2024

3.-4. februar 2024

16.-17. marts 2024

13.-14. april 2024

25.-26. maj 2024

Hvis vi rammes af forsamlingsloft, så deler jeg jer op og afvikler modulet af 2 gange.
Hvis vi tvinges  til at aflyse, så kan vi bruge en af reservedatoerne fra listen.
Vi finder løsningerne sammen.

I er typisk 12-14 deltagere på holdet. Det giver en rigtig god synergieffekt og gruppedynamik, og samtidig kan jeg følge jer og støtte jeres udvikling tæt.
Jeg har typisk 1-2 dygtige og velfungerende assistenter på, som selv er uddannet hos mig.

Den gamle Banegård, Torvegade 9B, 8450 Hammel

Jeg byder på morgenbrød, kaffe, the, frugt og kage.
Du står selv for frokosten, som du kan medbringe, eller du kan handle i SuperBrugsen eller Coop365 discount, som ligger 2 minutters gang fra skolen.

Du kan vælge at lade dig certificere med titlen Intuitive Soul Alignment Navigator eller Clairvoyant (du betaler 400 kr. for certificering til censor).

Det kræver, at du har trænet fulde læsninger på mindst 40 kaniner. (Bekræftet).
Dine indledende træningslæsninger på kaniner tæller ikke med.

Hvis du vil certificeres som Intuitive Soul Alignment Navigator, demonstrerer du efterfølgende din kunnen ved i overværelse af censor og undertegnede at udføre 15 minutters Soul Alignment Guidning på en “frivillig”. Du tager afsæt i sjælslæsning med clairvoyante input.

Hvis du vælger at lade dig certificere som clairvoyant, gennemfører du 15 minutters clairvoyance på en “frivillig”. Du skal også også gennemføre en lille skriftlig prøve, hvor du viser, du har din teoretiske viden på plads. Dette for at sikre mulighed for medlemskab af Clairvoyant foreningen. Testen er hjemmearbejde med hjælpemidler.

Hvis du lader dig certificere som clairvoyant, har du indtil videre mulighed for at blive optaget i clairvoyantforeningen umiddelbart efter certificeringen (der kommer måske ændring i deres krav). 

Da det er allerførste hold, hvor clairvoyance og numerologi kører sammen, får du uddannelsen til en helt særlig intropris.

Hvis du vælger ratebetaling:
Du betaler 2.651 kr. ved tilmelding og derefter 2.651 kr. pr. modul (12 moduler).
Stiger fra næste hold til 3.155 kr. for 1. rate/pr. modul.

Er din økonomi usikker, kan vi diskutere mindre afdrag over en længere periode – rentefrit.

Efter cirka 6 måneder på uddannelsen kan du tage betaling for dine “læsninger”.

Hvis du vælger samlet betaling:
Her er også introtilbud:
Du betaler hele beløbet på én gang (og opnår rabat): 32.351 kr. (rabatten udgør 2.112 kr. ift. ratebetaling).
Stiger fra næste hold til 38.210 kr.

Du binder dig for hele forløbet (jeg kan ikke optage en anden studerende undervejs).
Når du er optaget, underskriver du en kontrakt med vilkårene – og et løfte om tavshedspligt.

OBS Certificering afregnes særskilt til censor (se under certificering)

Som studerende kan du tilkøbe clairvoyancer hos mig til særpris.

Vi to tager en uforpligtende optagelses-samtale, hvor vi sikrer, at du har evnerne og er klar.
Du udfylder et tilmeldingsskema, du får tilsendt. 
Efterfølgende får du tilsendt en kontrakt.
Du er først bindende tilmeldt, når du har underskrevet uddannelses-kontrakten.
Pladsen er din, når du har indbetalt enten hele beløbet eller første delbetaling.

Jeg afholder jævnligt prøve-/infoaftener, hvor du kan møde mig og mine assistenter og høre om uddannelsen, opleve min måde at undervise på, mærke lokalerne – og opleve dine egne evner.

Datoer:

17. august
8. september
6. oktober

Du kan tilmelde dig online under “Bestil tid”, hvis du vælger “Events”-fanen .. eller direkte til mig (sms til tlf. 30132764).

Efter endt uddannelse har du mulighed for at tage Overbygningen, som rummer masser af magi og afdækning af vores matrix, vi har med os i dette liv.

Du har ligeledes mulighed for at fordybe dig mere i numerologi via specialmoduler:

Dyk dybere i kortlægning af sjælen

Lær at afkode navnets påvirkning

Lær at lave nyt navn

Business numerologi

(Listen er stadig under udarbejdelse)

Og mine assitenter udbyder også:

Sjælens oprindelse & Clearinger (Helle)

Forældreskabs Guide (Sanne)

Hurtig-test: Mine typiske studerende:

Du:

Du er ikke:

Typiske spørgsmål

Du har måske usædvanlige oplevelser eller ved ting, du ikke kan vide – eller oplever, at du har en veludviklet intuition. Eller du føler andre menneskers følelser. Måske fortæller andre dig, du har evner. Nogle har evnerne åbne fra barnsben – hos andre lukker evnerne gradvis op.
Måske kan du mærke, at du bliver “skubbet igang” (selvom du måske ikke føler dig særlig spirituel)
Måske ved du bare, at du skal gå hos mig.
Før du bliver optaget på uddannelsen, tager du og jeg en samtale for at sikre, at det er det rette for dig – og at du er klar.
Du er også velkommen til at deltage på en Prøve-/infoaften (se mere under tilmeldingsprocessen).

Jeg tiltrækker ofte mennesker, der skal lyse på andres vej. Jeg kalder jer fyrtårne. Jeg er selv et fyrtårn. Fyrtårne er ofte ”alene”. Anderledes. Vi har stadig brug for at høre til. Derfor gør jeg meget ud af at lære jer at gøre gruppen til et trygt tilhørssted for jer alle. Og det virker!

Det vigtigste er din åbenhed, din villighed, din lyst og dit mod. Så skal jeg nok fylde den viden og læring på, som du har brug for. Du vil blive overrasket over, hvor mange ting du kan – uden at have en masse baggrundsviden.

Ligesom med små børn og mad, ønsker jeg, at du prøver det én gang, før du beslutter, om det er dig. Du kunne gå hen og blive overrasket. I det hele taget er det en fordel at slippe billedet af, hvad du kan/hvad der er dig – og åbent og nysgerrigt udforske dit talent.

Jeres udvikling foregår i forskellige tempi. Du har en familiegruppe fra starten – og en buddy mellem modulerne og holdet har en hemmelig facebook-gruppe, så I kan hjælpe hinanden med at få mest muligt ud af forløbet. Og tager du fat i en af assistenterne eller mig, så hjælper vi dig også i rimeligt omfang. Ellers kan du købe clairvoyance mm. hos mig til rabatpris.

Jeg laver lydoptagelse af undervisningen, så du kan komme ajour, hvis du skulle blive forhindret i at møde til et modul. Det giver dig også muligheden for at repetere stoffet. Her vil din familiegruppe eller din buddy også typisk træde til.

Følelsen af ”at høre til" kommer, når du lever som den, du virkelig er

Indhold på uddannelsen

Du lærer både at hente budskaber til dig selv og til andre. At bruge dine evner åbent som rådgiver eller indirekte som forælder, kollega, leder, ven, kæreste etc. På den måde gør du en positiv forskel for andre omkring dig.

Du bliver fortrolig med dine evner, din guidning og dit bevidste sind (ego). Du opbygger det bedste samarbejde mellem dit højere selv/sjæl – dit bevidste sind og din underbevidsthed, så du frit tilgår din intuition og mavefornemmelse – og er skarp til at formidle det helt almindeligt.

Du får al den nødvendige baggrundsviden og lærer alle de basale clairvoyante teknikker.  Så ved du, hvad du har med at gøre. Både det jordnære og logiske – og det magiske og højtflyvende.
Du træner dine evner på masser af forskellige måder, der går ud over det basale/gængse.

Du udforsker dine helt særlige clairvoyante evner og folder dem ud. Vi finder ud af, hvordan du bruger dit talent på den mest optimale måde. I helt dit eget tempo. Så er du tryg i processen og kan følge med.

Du lærer både om intuition, dine sanser og clairvoyance, om intuitiv healing og om energiarbejde. For det hænger uløseligt sammen.
At sanse og arbejde med energi. I det enkelte menneske, mellem mennesker og i et lokale.

Du lærer numerologi.
At kortlægge sjælen.
Ressourcerne, ambitionerne, talenterne, udfordringerne, læringen m.m.
Hvordan man får ressourcerne i spil.
At kortlægge navnet. Hvor navnet understøtter. Hvor det udfordrer.
Du lærer via numerologien at kortlægge hvad fremtiden ser ud til at byde på, så du har mulighed for at påvirke den.

Eksempler på noget af det, du lærer:

Vi kigger på ”den røde tråd” i dit liv. På de ressourcer, dynamikker og sjælsenergier, du har til at støtte din indsats, så du bruger dig selv helt optimalt.
Du kan udrette det mest utrolige, når du ved, hvorfor du er her, hvad du har at gøre med – og hvilken læring, du har valgt. Din opvækst giver pludselig mening.

Du træffer også de helt rigtige, lavpraktiske beslutninger, så du får et let og glædesfyldt liv. Fuldt af mening – og med masser af lykkestunder. Et liv i frihed, hvor du stoler på din mavefornemmelse og følger dit hjerte. Fri for hensyns-betændelse. Hvor du styrer dit liv. Et helt almindeligt ualmindeligt liv.

Du giver dig selv en gave for livet. Som holder resten af livet. Og din udvikling stopper aldrig. Så længe du har lyst til at gå videre, så har jeg mere. Nyt. Så du kan holde dig ajour.

Teoretisk indhold (udpluk)

Om de forskellige psykiske evner, guider, skytsånder, samarbejde med egoet, tankens kraft, tidligere liv, karma, frie radikaler, psykisk og åndelig udvikling, den åndelige verdens opbygning, aura og chakrasystemet, beskyttelse, etik, opbygning af den gode clairvoyance, teknikker til at komme “over muren”.
Og så selvfølgelig numerologien, hvor du både møder elementer fra Pytagoras, Kaldæisk og Indisk. Jeg tager alt det bedste, mest sigende og lettest anvendelige. Du bestemmer helt selv, hvor dybt du nørder.

Praktisk træning (udpluk)

Guidekontakt, ego-samarbejde, aktivering af sanser, clairvoyance med og uden hjælpemidler, Soul Mapping, tidligere liv, fotometri, psykometri, face-to-face, telefon- og skypeclairvoyance, kanalisering, energi-sansning, at sætte rummets vibration, kontakt med afdøde, platformsclairvoyance mm.

Udtalelser

En fantastisk magisk rejse

Jeg var ikke i tvivl om mit valg af uddannelsessted, da jeg mødte Maricha første gang. Hun vækkede i den grad min indre flamme.

Hendes måde at SE mig på, at se hver enkelt på er helt unik. Hendes energi gør noget magisk. Hun er fantastisk til både at støtte, skubbe og mærke efter hvad jeg og alle andre har brug for, er det et løft eller et skub eller et find selv ud af det…for at udvikle sig.

Jeg elsker udfordringer og ja det får jeg, på den helt rigtige måde. Hun underviser så alle kan være med, det veksler mellem teori og hands on.

Så hvis DU er klar til en fantastisk magisk rejse rundt i dig selv og med en fantastisk gruppe, er Maricha den helt rigtige guide på rejsen.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg er på den rette hylde under hendes vinger.

Helle

Her er plads til alt og alle

Her finder jeg svar på spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange uden at finde svar før. Jeg er på vej til at blive den jeg gerne vil.

Det, der gør det helt unikt ved Maricha er, at vi alle er forskellige som personer, og der er plads til alle. Hun er super dygtig til at møde mennesker på den måde lige netop du har brug for at blive mødt på.

Hun skaber et rum, hvor der er plads til alt og alle dine følelser. Så sætter jeg mega pris på den professionelle måde Maricha håndterer både de sjove udfordringer men også dem, som til tider kan være svære.

Jeg føler mig fuldstændig tryg i hendes hænder. Maricha er imødekommende, smilende og virkelig god til at forklare tingene, så man forstår det. Hun er så skarp til at få det formuleret så det lander hos alle.

Jeg er en person som nogen gange skal have et lille spark bag i, en lille kærlig skideballe med på vejen og andre gange skal jeg aes med hårene, og hun fanger hver gang hvordan tingene skal siges.

Inden jeg tilmeldte mig, frygtede jeg, om jeg kunne. Men skal det være en frygt der afholder dig?

Jeg er så glad for, at jeg valgte at tage springet. Den ro det giver en indeni er fantastisk og hvem vil ikke gerne leve sit liv fuldt ud og lykkeligt på alle parametre?

Henriette

Her er fagligheden i orden

Det der er allerbedst ved Maricha er, at hun har fagligheden og baggrunden i orden

Jeg kommer selv med en akademisk baggrund, så det er rart at blive mødt på det plan.

Og Maricha er super god til mennesker. Både uddannelsesmæssigt og helt generelt.

Rart og trygt at vide, at hvis (når) der dukker noget op fra tidligere, som gør en sårbar og skrøbelig, så ved man, at man er i trygge hænder.

Kasper

Jeg fandt meningen med livet

Jeg har været der i mit liv, hvor det var svært at se lyset og finde mening med livet og lysten til at være her.

De sidste halvanden år på Unikum med masser af læring har gjort forskellen, og nu sidder jeg så her med en følelse af dyb taknemmelighed, masser af kærlighed, lyst til livet og et positivt syn på fremtiden.

Maricha bliver ved med at løfte, hjælpe, støtte og tro på folk. Så af hele mit hjerte TAK – BARE TAK.

Susanne

Lyst til mere?

Tilmeld dig nyhedsbrevet for at høre mere fra min verden. 

Jeg viser respekt for din indbakke.