Du har egentlig et godt liv,
men du ved, der er mere.
Du kan mere.

Soul Guide

Ved du også, at der er mere? At du kan mere?

At dit liv kan være endnu mere autentisk og fantastisk?
At der er mere følelse af mening og lykke tilgængelig?

Vil du føle dig som den bedste mest ægte udgave af dig selv?
Kende din inderste kerne – din vej?
Stå i dit helt særlige lys?
Være din egen guide?
 Hjælpe andre til et fantastisk liv?

Styrk din intuition og dine clairvoyante evner

Din intuition er kontakten til din inderste kerne – din sjæl.
Til dens plan og formål med dette liv.
Til dens viden og erfaringer – og til al den hjælp og guidning, den kan tilgå.

På Soul Guide lærer du at tilgå din intuition når som helst i både små og store spørgsmål. At guide andre intuitivt / clairvoyant.
Du får også opgraderet din mavefornemmelse (underbevidsthed), så den bliver et pålideligt værktøj.

Kend din sjæls "plan"

Det har aldrig været meningen, at vi skulle opleve, at vores sjæl var noget ”udenfor” os.

Eller at vi skulle leve afskåret fra at kende vores sjæls plan og formål med dette liv.

På Soul Guide lærer du at lave Soul Mapping, hvor du kortlægger sjælen med forskellige former for numerologi.

Dens ressourcer, læring, plan og formål mm.

Du lærer at afdække meningen med det navn, du har fået – og hvordan det understøtter og udfordrer dig.

Du lærer veje til at få de forskellige ressourcer fremelsket.
Du lærer virkemidler til at skabe balance.
Du lærer at afkode, hvad fremtiden byder på.

Og du lærer at tolke det hele intuitivt.
Både til eget brug – og som guide for andre.

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Bliv din egen guide

Det har aldrig været meningen, at vi skal have brug for andre for at finde ud af, hvad vi skal gøre. Mange clairvoyante har svært ved at tilgå vejledning til sig selv. Ofte får de også kun fat i en del af billedet.

Som Soul Guide er du din egen guide. Du har et varigt samarbejde mellem dit højere selv, dit bevidste sind og din underbevidsthed. Du har fuld adgang. Du stiller spørgsmål og får ordentlige svar. Selv!

Du lærer at undersøge, om noget er en fiks ide eller om det vil bringe dig videre.
Hvordan du bedst og nemmest indfrier dine ønsker og drømme.

Hvis du er ”ude af kurs” opdager du det, inden det når at manifestere sig som egentlig modgang eller dårlige oplevelser.

Du opdager, om du har taget beslutninger eller tillært dig vaner, som ligger i vejen for dig.

Brug energi helt optimalt

Det er ikke meningen, at livet skal være hverken svært eller tungt.
Du er skabt til at leve med lethed – og i tillid.
Derfor er det ekstra vigtigt, at du også mestrer at sanse og arbejde med energi.

På Soul Guide lærer du at sætte helt optimale energier for dig selv og dit formål.
At støtte og højne din krops energi. Dit sinds energi (tanker og følelser).
Du lærer at opdage/ændre ikke-støttende energi.
At manifestere dine ønsker på den mest optimale måde for dig.

At leve ”højtvibrerende”.

Sæt dig selv fri

Det har aldrig været meningen, at vi skal bruge et halvt liv på at komme over skrammer fra opvæksten – eller bakse med tillærte mønstre, der ikke passer til os.

Eller være ved at vælte med stress, fordi vi bruger vores energi forkert.

På Soul Guide lærer du at håndtere ”skader” eller ”påvirkninger” der påvirker samarbejdet med sjælen og dermed adgangen til intuition og det fulde potentiale.

Nemt, magisk og effektivt.

Lev et magisk skønt liv

Vi kan ikke løfte andre højere, end vi selv når.

Så vil du tiltrække andre, skal du arbejde i praksis med selv at leve ”højtvibrerende”.

På Soul Guide får du klarhed over hvem du er, og hvor langt du er.
Du opnår forståelse for dig selv og retter misforståelser.

Du frisætter dine potentialer.
Laver selv-udvikling og ”selv-afvikling”.

Træder ind i dit lys.

Lev som den, du er.
En fantastisk rejse.

Det helt unikke ved uddannelsen

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Hvem er du så?

Mine forventninger til dig:

Forløbet

Uddannelsen består af 18 weekendmoduler fordelt på 19 måneder. Det giver dig tid til at få trænet mellem modulerne, så du får fuldt udbytte af metoderne og finder dit særlige talent.
Næste hold starter 25. oktober 2022.

Mine superpowers som mentor

Jeg har siden 2015 uddannet mere end 280 clairvoyante og selv udført mere end 2700 clairvoyancer.
Jeg er både uddannet clairvoyant, coach, psykolog, numerolog og har speciale i voksenundervisning.

Det er vigtigt, at vi to har ”kemi”.

Derfor har jeg lavet en lille hurtigtest baseret på mine typiske studerende.
Du får både plus og minus her (så er du advaret).

Maricha Ravn | Find det unikke i dig selv og udfold dit potentiale

Fold dit unikke talent ud

Det praktiske

Du får 18 moduler fordelt over 19 måneder – 1 modul pr. måned (i ulige uger).
På den måde når du at få integreret både viden og metoder, og du når at træne mellem modulerne.
Vi mødes een gang hver måned.
Typisk lørdag + søndag kl. 10-17
Når der er en del online-læring, mødes vi kun lørdag kl. 10-17 (hvis det er tilfældet, så aftaler vi det gangen før)

Næste hold starter 25. oktober 2022
Her udsender jeg velkomstvideo og en øvelse, du skal lave frem til vi mødes fysisk første gang.

Alle moduler ligger i ulige uger

12.-13. november 2022 

10.-11. december 2022

21.-22. januar 2023

4.-5. februar 2023

18.-19. marts 2023

15.-16. april 2023

13.-14. maj 2023

10.-11. juni 2023

19.-20. august 2023

30. sept.-1. oktober 2023

28.-29. oktober 2023

25.-26. november 2023

9.-10. december 2023

6.-7. januar 2024

3.-4. februar

16.-17. marts

13.-14. april

25.-26. maj (reservedato) 

Hvis vi rammes af forsamlingsloft, så deler jeg jer op og afvikler modulet af 2 gange.
Hvis vi tvinges  til at aflyse, så har jeg placeret en reservedato som sidste dato på listen.
Vi finder løsningerne sammen.

I er typisk 12-14 deltagere på holdet. Det giver en rigtig god synergieffekt og gruppedynamik, og samtidig kan jeg følge jer og støtte jeres udvikling tæt.
Jeg har typisk 1-2 dygtige og velfungerende assistenter på, som selv er uddannet hos mig.

Den gamle Banegård, Torvegade 9B, 8450 Hammel

Jeg byder på morgenbrød, kaffe, the, frugt og kage.
Du står selv for frokosten, som du kan medbringe, eller du kan handle i SuperBrugsen eller Coop365 discount, som ligger 2 minutters gang fra skolen.

Du kan vælge at lade dig certificere som Soul Guide og/eller Clairvoyant (du betaler 400 kr. pr. certificering til censor).
Det kræver, at du har trænet fulde læsninger på mindst 40 kaniner. (Bekræftet). Dine indledende træningslæsninger på kaniner tæller ikke med.

Dine evner demonstrerer du efterfølgende ved i overværelse af censor og undertegnede at udføre 15 minutters Soul Guidning/Clairvoyance på en “frivillig”.

Ønsker du begge certificeringer, skal du således op 2 gange, hvor du den ene gang demonstrerer soul guide-færdighederne og den anden gang clairvoyance-færdigheder (uden numerologi).

Hvis du vil certificeres til clairvoyant, skal du også gennemføre en lille skriftlig prøve, hvor du viser, du har din teoretiske viden på plads. Hjemmearbejde med hjælpemidler.

Hvis du lader dig certificere som clairvoyant, har du indtil videre mulighed for at blive optaget i clairvoyantforeningen umiddelbart efter certificeringen (der kommer måske ændring i deres krav). 

Ratebetaling:
Du betaler 3.350 kr. ved tilmelding og derefter 3.350 kr. pr. modul (18 moduler)

Samlet betaling:
Du betaler hele beløbet på én gang (og opnår rabat): 61.700 kr. (rabatten udgør 1.950 kr. ift. ratebetaling).

Du binder dig for hele forløbet (jeg kan ikke optage en anden studerende undervejs).
Når du er optaget, underskriver du en kontrakt med vilkårene – og et løfte om tavshedspligt.

OBS Certificering afregnes særskilt til censor (se under certificering)

Som studerende kan du tilkøbe clairvoyancer hos mig til særpris.

Vi to tager en uforpligtende optagelses-samtale, hvor vi sikrer, at du har evnerne og er klar.
Du udfylder et tilmeldingsskema, du får tilsendt. 
Efterfølgende får du tilsendt en kontrakt.
Du er først bindende tilmeldt, når du har underskrevet uddannelses-kontrakten.
Pladsen er din, når du har indbetalt enten hele beløbet eller første delbetaling.

Jeg afholder jævnligt prøve-/infoaftener, hvor du kan møde mig og mine assistenter og høre om uddannelsen, opleve min måde at undervise på, mærke lokalerne – og opleve dine egne evner.

Datoer:
9. juni
9. august
8. september
6. oktober

Du finder datoer/tilmelding på Unikum Academy siden på facebook – under begivenheder.

Du kan også tilmelde dig direkte til mig (sms til tlf 30132764).

Hurtig-test: Mine typiske studerende:

Du:

Du er ikke:

Typiske spørgsmål

Du har måske usædvanlige oplevelser eller ved ting, du ikke kan vide – eller oplever, at du har en veludviklet intuition. Eller du føler andre menneskers følelser. Måske fortæller andre dig, du har evner. Nogle har evnerne åbne fra barnsben – hos andre lukker evnerne gradvis op.
Måske kan du mærke, at du bliver “skubbet igang” (selvom du måske ikke føler dig særlig spirituel)
Måske ved du bare, at du skal gå hos mig.
Før du bliver optaget på uddannelsen, tager du og jeg en samtale for at sikre, at det er det rette for dig – og at du er klar.
Du er også velkommen til at deltage på en Prøve-/infoaften (se mere under tilmeldingsprocessen).

Jeg tiltrækker ofte mennesker, der skal lyse på andres vej. Jeg kalder jer fyrtårne. Jeg er selv et fyrtårn. Fyrtårne er ofte ”alene”. Anderledes. Vi har stadig brug for at høre til. Derfor gør jeg meget ud af at lære jer at gøre gruppen til et trygt tilhørssted for jer alle. Og det virker!

Det vigtigste er din åbenhed, din villighed, din lyst og dit mod. Så skal jeg nok fylde den viden og læring på, som du har brug for. Du vil blive overrasket over, hvor mange ting du kan – uden at have en masse baggrundsviden.

Ligesom med små børn og mad, ønsker jeg, at du prøver det én gang, før du beslutter, om det er dig. Du kunne gå hen og blive overrasket. I det hele taget er det en fordel at slippe billedet af, hvad du kan/hvad der er dig – og åbent og nysgerrigt udforske dit talent.

Jeres udvikling foregår i forskellige tempi. Du har en familiegruppe fra starten – og en buddy mellem modulerne og holdet har en hemmelig facebook-gruppe, så I kan hjælpe hinanden med at få mest muligt ud af forløbet. Og tager du fat i en af assistenterne eller mig, så hjælper vi dig også i rimeligt omfang. Ellers kan du købe clairvoyance mm. hos mig til rabatpris.

Jeg laver lydoptagelse af undervisningen, så du kan komme ajour, hvis du skulle blive forhindret i at møde til et modul. Det giver dig også muligheden for at repetere stoffet. Her vil din familiegruppe eller din buddy også typisk træde til.

Følelsen af ”at høre til" kommer, når du lever som den, du virkelig er

Indhold på uddannelsen

Du lærer både at hente budskaber til dig selv og til andre. At bruge dine evner åbent som rådgiver eller indirekte som forælder, kollega, leder, ven, kæreste etc. På den måde gør du en positiv forskel for andre omkring dig.

Du bliver fortrolig med dine evner, din guidning og dit bevidste sind (ego). Du opbygger det bedste samarbejde mellem dit højere selv/sjæl – dit bevidste sind og din underbevidsthed, så du frit tilgår din intuition og mavefornemmelse – og er skarp til at formidle det helt almindeligt.

Du får al den nødvendige baggrundsviden og lærer alle de basale clairvoyante teknikker.  Så ved du, hvad du har med at gøre. Både det jordnære og logiske – og det magiske og højtflyvende.
Du træner dine evner på masser af forskellige måder, der går ud over det basale/gængse.

Du udforsker dine helt særlige clairvoyante evner og folder dem ud. Vi finder ud af, hvordan du bruger dit talent på den mest optimale måde. I helt dit eget tempo. Så er du tryg i processen og kan følge med.

Du lærer både om intuition, dine sanser og clairvoyance, om intuitiv healing og om energiarbejde. For det hænger uløseligt sammen.
At sanse og arbejde med energi. I det enkelte menneske, mellem mennesker og i et lokale.

Du lærer numerologi.
At kortlægge sjælen.
Ressourcerne, ambitionerne, talenterne, udfordringerne, læringen m.m.
Hvordan man får ressourcerne i spil.
At kortlægge navnet. Hvor navnet understøtter. Hvor det udfordrer.
Du lærer via numerologien at kortlægge hvad fremtiden ser ud til at byde på, så du har mulighed for at påvirke den.

Eksempler på noget af det, du lærer:

Vi kigger på ”den røde tråd” i dit liv. På de ressourcer, dynamikker og sjælsenergier, du har til at støtte din indsats, så du bruger dig selv helt optimalt.
Du kan udrette det mest utrolige, når du ved, hvorfor du er her, hvad du har at gøre med – og hvilken læring, du har valgt. Din opvækst giver pludselig mening.

Du træffer også de helt rigtige, lavpraktiske beslutninger, så du får et let og glædesfyldt liv. Fuldt af mening – og med masser af lykkestunder. Et liv i frihed, hvor du stoler på din mavefornemmelse og følger dit hjerte. Fri for hensyns-betændelse. Hvor du styrer dit liv. Et helt almindeligt ualmindeligt liv.

Du giver dig selv en gave for livet. Som holder resten af livet. Og din udvikling stopper aldrig. Så længe du har lyst til at gå videre, så har jeg mere. Nyt. Så du kan holde dig ajour.

Teoretisk indhold (udpluk)

Om de forskellige psykiske evner, guider, skytsånder, samarbejde med egoet, tankens kraft, tidligere liv, karma, frie radikaler, psykisk og åndelig udvikling, den åndelige verdens opbygning, aura og chakrasystemet, beskyttelse, etik, opbygning af den gode clairvoyance, teknikker til at komme “over muren”.
Og så selvfølgelig numerologien, hvor du både møder elementer fra Pytagoras, Kaldæisk og Indisk. Jeg tager alt det bedste, mest sigende og lettest anvendelige. Du bestemmer helt selv, hvor dybt du nørder.

Praktisk træning (udpluk)

Guidekontakt, ego-samarbejde, aktivering af sanser, clairvoyance med og uden hjælpemidler, Soul Mapping, tidligere liv, fotometri, psykometri, face-to-face, telefon- og skypeclairvoyance, kanalisering, energi-sansning, at sætte rummets vibration, kontakt med afdøde, platformsclairvoyance mm.

Udtalelser

En fantastisk magisk rejse

Jeg var ikke i tvivl om mit valg af uddannelsessted, da jeg mødte Maricha første gang. Hun vækkede i den grad min indre flamme.

Hendes måde at SE mig på, at se hver enkelt på er helt unik. Hendes energi gør noget magisk. Hun er fantastisk til både at støtte, skubbe og mærke efter hvad jeg og alle andre har brug for, er det et løft eller et skub eller et find selv ud af det…for at udvikle sig.

Jeg elsker udfordringer og ja det får jeg, på den helt rigtige måde. Hun underviser så alle kan være med, det veksler mellem teori og hands on.

Så hvis DU er klar til en fantastisk magisk rejse rundt i dig selv og med en fantastisk gruppe, er Maricha den helt rigtige guide på rejsen.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg er på den rette hylde under hendes vinger.

Helle

Her er plads til alt og alle

Her finder jeg svar på spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange uden at finde svar før. Jeg er på vej til at blive den jeg gerne vil.

Det, der gør det helt unikt ved Maricha er, at vi alle er forskellige som personer, og der er plads til alle. Hun er super dygtig til at møde mennesker på den måde lige netop du har brug for at blive mødt på.

Hun skaber et rum, hvor der er plads til alt og alle dine følelser. Så sætter jeg mega pris på den professionelle måde Maricha håndterer både de sjove udfordringer men også dem, som til tider kan være svære.

Jeg føler mig fuldstændig tryg i hendes hænder. Maricha er imødekommende, smilende og virkelig god til at forklare tingene, så man forstår det. Hun er så skarp til at få det formuleret så det lander hos alle.

Jeg er en person som nogen gange skal have et lille spark bag i, en lille kærlig skideballe med på vejen og andre gange skal jeg aes med hårene, og hun fanger hver gang hvordan tingene skal siges.

Inden jeg tilmeldte mig, frygtede jeg, om jeg kunne. Men skal det være en frygt der afholder dig?

Jeg er så glad for, at jeg valgte at tage springet. Den ro det giver en indeni er fantastisk og hvem vil ikke gerne leve sit liv fuldt ud og lykkeligt på alle parametre?

Henriette

Her er fagligheden i orden

Det der er allerbedst ved Maricha er, at hun har fagligheden og baggrunden i orden

Jeg kommer selv med en akademisk baggrund, så det er rart at blive mødt på det plan.

Og Maricha er super god til mennesker. Både uddannelsesmæssigt og helt generelt.

Rart og trygt at vide, at hvis (når) der dukker noget op fra tidligere, som gør en sårbar og skrøbelig, så ved man, at man er i trygge hænder.

Kasper

Jeg fandt meningen med livet

Jeg har været der i mit liv, hvor det var svært at se lyset og finde mening med livet og lysten til at være her.

De sidste halvanden år på Unikum med masser af læring har gjort forskellen, og nu sidder jeg så her med en følelse af dyb taknemmelighed, masser af kærlighed, lyst til livet og et positivt syn på fremtiden.

Maricha bliver ved med at løfte, hjælpe, støtte og tro på folk. Så af hele mit hjerte TAK – BARE TAK.

Susanne

Lyst til mere?

Tilmeld dig nyhedsbrevet for at høre mere fra min verden. 

Jeg viser respekt for din indbakke.